Welkom op onze website

Awa zorg is een multiculturele, dienstverlenende thuiszorgorganisatie die zich heeft gespecialiseerd in zorg voor de multiculturele gemeenschap om in de noodzakelijke zorg te voorzien. Hierbij kan gedacht worden aan mensen die in een sociaal isolement verkeren of die op basis van een medisch indicatie tijdelijke of permanente zorg nodig hebben, zoals mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, met een chronische ziekte en gezinnen met gehandicapte kinderen.